Добре дошли в сайта на Трудовец!

Членовете на НЧ "Н. Ракитин" проведоха своето отчетно-изборно събрание
публикувана: 26.03.2019г. 20:46 | прочетена: 831 | коментари: 0

Днес членовете на НЧ „Никола Ракитин 1890“  проведоха  своето отчетно-изборно събрание.
В началото председателят на читалището – М. Стаменова, призова присъстващите с едноминутно мълчание да почетат паметта на кмета на Трудовец – Веселин Драганов.

Събранието избра за протоколчик Ваня Иванова и гласува състава на Мандатната комисия и Комисията по провеждане на избора.

Следвайки обявения дневен ред, секретарят на читалището – Ваня Иванова, отчете дейността за изминалия период – реализиране на проекти, младежки обмен с други държави, поддържане народните традиции в Трудовец, организиране и провеждане на Първия фолклорен фестивал „Златни нишки“,  ремонтни дейности и др. В отчета бяха посочени принципите, на които се базира читалищната дейност, както и необходимостта непрекъснато да се инвестират пари, интереси и доброволен труд.

Отчетът на проверителната комисия и проектобюджета бяха направени от Магдалина Василева. Тя подробно проследи движението на финансовите средства и изброи спонсорите, благодарение на които са осъществени редица дейности.

В изказванията се откроиха въпроси, касаещи ремонтните дейности на салона за репетиции на танцовите състави и средствата за попълването на библиотечния фонд с нови книги.

Общото събрание прие направените отчети и гласува освобождаването на читалищното настоятелство, председателят и проверителната комисия.

С единодушно гласуване се определи състава на новото настоятелство: Даниела Василева, Донка Стаменова, Йоана Бенчева, Маргарита Павлова, Димитрина Върбанова, Магдалина Василева, Пенка Николова.

Проверителната комисия е в състав: Галинка Маринова, Цанка Коцева и Гина Иванова.

Събранието на членовете на НЧ „Никола Ракитин“ с пълен брой гласове „за“ избра за председател г-жа Маргарита Стаменова.« Назад

Коментари (0)

Добави коментар