Добре дошли в сайта на Трудовец!

ДА ИГРАЕМ! СВЪРЗВАНЕ НА ПОКОЛЕНИЯ И КУЛТУРИ ЧРЕЗ СПОРТ И ИГРИ
публикувана: 10.10.2019г. 15:15 | прочетена: 338 | коментари: 0


ERASMUS + KA2 СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО - ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ
2018-1-PT01-KA204-047310 - СЕПТЕМВРИ 2018 – АВГУСТ 2020

„ДА ИГРАЕМ! СВЪРЗВАНЕ НА ПОКОЛЕНИЯ И КУЛТУРИ ЧРЕЗ СПОРТ И ИГРИ“

Проектът е двугодишен по програма Еразъм+ - Стратегическо партньорство за обмяна на добри практики в обучението на възрастни и включва държавни и частни организации от Португалия, Италия, България, Полша и Испания. Проектът е разработен въз основа на 4-те предпоставки:
- Застаряващото население е едно от най-големите социални и икономически предизвикателства – През януари 2016 година от общото население на ЕС 510,3 милиона. 98 милиона са над 65 години.

- Стратегията на ЕС 2020 гласи, че 15% от възрастното население трябва да участва в обучение през целия живот, като се обръща особена внимание на здравословния начин на живот.

- 2018 година е обявена за година на културното наследство и в този смисъл разглеждаме традицинните спортове като част от културата на страните членки на ЕС

- Междупоколенческия диалог ще бъде осъществен чрез съвместни дейности за придобиване на умения и компетенции и провеждане на съвместни спортни занимания и празници

Продукт на проекта ще бъде Ръководство за обмяна на добри практики, съдържащо ръководство за обучение и тренинг за спортни занятия и организиране на спортни мероприятия сред възрастното население на Трудовец с включване на деца и младежи в спортни празници и при посрещане на партньорите в България през септември 2019 година.

Предвижда се провеждане на спортни полудни, беседи по здравосовен начин на живот и укрепваща физкултура, състезания по колоездене и традиционни спортове, чрез прилагане на тренинг по метода връсник помага на връстник, като членовете на пенсионерския клуб самостоятелно ще провеждат физкултурни упражнения два пъти седмично.
Пенсионерите ще опишат игрите и спортните занятия, провеждани през тяхното детство.

Планирани са следните обучения в чужбина:
- Италия - април 2019 - 3-ма - 5 дни
- Португалия - ноември 2019 - 6 + 2 придружители – 7 дни« Назад

Коментари (0)

Добави коментар