Добре дошли в сайта на Трудовец!

Да Играем! Свързване на поколения и култури чрез спорт и игри
публикувана: 13.12.2019г. 11:14 | прочетена: 324 | коментари: 0


 ERASMUS + KA2 Стратегическо партньорство - Образование за възрастни
2018-1-PT01-KA204-047310 – 1.09.2018-31.08.2020
„Да Играем! Свързване на поколения и култури чрез спорт и игри“

“Нашето културно наследство е там, където миналото среща бъдещето”. Мотото на Европейската година на културното наследство, съчетано с нуждите на нашите общности и  опит, породи идеята за свързване на поколения и култури чрез спорт и традиционни игри.
Чрез обмен на методологични подходи създаваме възможност за европейско междупоколенческо и междукултурно обучение, включващо спорта в активния живот на възрастните хора и насърчавайки европейското културно наследство, като се фокусираме върху традиционните спортове и игри и тяхното усвояване от децата и младежите.

Целава група по проекта са членовете на пенсионерския клуб. Проектът ще се изпълнява и с участието на младежи и учениците от с. Трудовец със съдействието на учителския колектив на ОУ „Любен Каравелов“ за съвместни спортни мероприятия и обучения в традиционни спортни игри на открито и провеждане на спортни празници.

ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА
Проектът се базира на 4 предпоставки:
- Застаряването на населението е едно от най-големите социални и икономически предизвикателства пред ЕС и „активното остаряване“ се превърна в политически приоритет в рамките на Европейския съюз. Статистиката предвижда все по-голям брой възрастни хора в европейското население (на възраст над 65 години). Годишният анализ на демографски данни от Евростат сочи, че от 1 януари 2016 г. от 510,3 милиона европейско население в 28-те страни на ЕС приблизително 98 милиона са 65 и повече години.

- Една от водещите цели на стратегията „ЕС 2020“ за образование и обучение е, че най-малко 15% от възрастните трябва да участват в ученето през целия живот. Предизвикателството е да се осигурят възможности за обучение на възрастни, през целия живот, особено групите в неравностойно положение, включително възрастните граждани.

- 2018 г. е Европейска година на културното наследство с цел насърчаване на повече хора да откриват и да се ангажират с културното наследство на Европа и да засилят чувството за принадлежност към общо европейско пространство.

- Диалогът между поколенията се отнася до начина, по който хората от всички възрасти могат да се учат един от друг и е важна част от ученето през целия живот, където поколенията работят заедно, за да придобият умения, ценности и знания.

ЦЕЛИ
- насърчаване на участието в дейностите между поколенията като ключова стратегия за учене през целия живот и активно остаряване;

- да допринася за повишаване на осведомеността за значението на европейското културно наследство;

- да насърчава традиционните спортове и игри като европейско културно наследство;
- насърчаване на обмена на добри практики между партньорите;

- насърчаване на признаването на приносът на възрастните хора в обществото, насърчаване на обмена между поколенията, за да се даде положителен отговор на отношенията между поколенията, водещи до преоткриване на националните културни традиции;

- да насърчава взаимоотношенията за учене между различните поколения и да спомагат за развитието на социалния капитал и социалното сближаване в нашите застаряващи общества, като насърчават по-голямо разбиране и уважение между поколенията и засилват солидарността между поколенията;

- Развитие на лични и социални умения чрез традиционни спортове и игри, насърчаване на социалното включване и активно участие;

- насърчаване на здравословния начин на живот чрез спорт и физическа активност (традиционни спортове и игри), намаляване на заседналостта;

- да се върнат старите навици на децата, играещи на открито (насърчаване на социалното включване и намаляване на времето, прекарано в интернет и цифровите медии);

- насърчаване на разнообразието и междукултурното обучение чрез традиционни спортове и игри, намаляване на стереотипите, предразсъдъците, дискриминацията;

- Да допринесе за чувството за принадлежност към Европа, стимулирайки активното европейско гражданство.

ДЕЙНОСТИ
- Съвместни спортни мероприятия през свободния час на учениците от ОУ „Л.Каравелов“
- Спортни полудни с провеждане на състезания по колоездене и традиционни спортове
- Беседи по здравосовен начин на живот и укрепваща физкултура
- Каталог на игрите и спортните занятия, провеждани през детството на пенсионерите.
- Оздравителна гимнастика
- Туристически походи
- Обучения в чужбина: (включени 2 дена за пътуване)
• Обучение на персонал и лица, отговорни за внедряване на проекта в пенсионерския клуб и училището -  Италия – април 2019 – 3-ма – 5 дни
• Обучение на целевата група - членове на пенсионерския клуб - Португалия – ноември 2019 – 6 + 2 придружители – 7 дни

ПРОДУКТ НА ПРОЕКТА
Ръководство за обучение и тренинг за спортни занятия и организиране на спортни мероприятия. То ще включва и обмяна на добри практики. Ще споделим опита на възрастното население на Трудовец с включване на деца и младежи в спортни празници при посрещане на партньорите в България - септември 2019 година.« Назад

Коментари (0)

Добави коментар