Добре дошли в сайта на Трудовец!

ИЗПИТИТЕ СЛЕД VII КЛАС ЩЕ ЗАПОЧВАТ В 10 ЧАСА, УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ПИШАТ САМО СЪС СИН ХИМИКАЛ
публикувана: 16.05.2014г. 22:11 | прочетена: 2135 | коментари: 1Изпитите за учениците, завършили VII клас, ще се проведат на 21 май 2014 г.  по български език и литература и на 23 май 2014 г. – по математика. Началото и на двата изпита е в 10 часа. Експертите от Министерството на образованието и науката припомнят:
 
 
1. Преди започване на изпита учениците трябва:
·         да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;
·         да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;
·         да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
·         да носят ида ползват за изпита: син цвят химикалка; по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
·         под контрола на квесторите учениците отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват;
 
2. По време на изпита учениците:
·         пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;
·         не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
·         не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
·         не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
·         не може да напускат изпитната зала:
- по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;
- след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;
·         получават тест и листове за чернова и започват работа след обявяване на началния час от квестора; имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете.
·         Първата страница на тестовете е инструкция как да се работи – прочита се внимателно;
·         Внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х); ученикът може да се откаже от вече означен верен отговор, като запълни съответната буква и зачертае със знака Х друг отговор;
·         след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, се поставя листът за отговори в средния по големина хартиен плик и ученикът го запечатва, след което го поставя в големия хартиен плик, без да го запечатва;
·         изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;
·         получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връща на квесторите;
·         по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки;
 
3. След приключване на изпита учениците:
·         на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.
 
 « Назад

Коментари (1)

  • 1

Добави коментар