Добре дошли в сайта на Трудовец!

Обява за конкурс
публикувана: 29.11.2018г. 12:17 | прочетена: 1248 | коментари: 0

Настоятелството при НЧ ”Никола Ракитин 1890” с.Трудовец обявява конкурс за  временно свободно работно място на длъжност "БИБЛИОТЕКАР"  

Изисквания за заемане на длъжността:

>образование – висше или средно    / специалността е с предимство/

>допълнителна квалификация - компютърна грамотност /основните текстообрабтващи и таблични програмни системи и продукти/

>познаване на основните библиотечни и информационни процеси извършвани в читалищната библиотека;

>отлична комуникация и умение за работа  в екип;

>креативност, инициативност, оперативност;

>готовност за участие в курсове за повишаване на квалификацията и уменията.

Място на работа: библиотеката при читалището

Вид на договора: трудов договор

Срок на договора: до завръщане на титуляра

Вид заетост: пълно работно време /8 ч/

Основно месечно трудово възнаграждение: 560 лв.

Платен годишен отпуск: 20 дни основен

Основни функции и задължения:

- по длъжностна характеристика / взема се от работодателя/

Документи за кандидатстване:

>Заявление;

>Автобиография;

>Копие от диплома за завършено образование;

>Мотивационно писмо;

>Копие от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Документите за кандидатстване се подават в  читалището като се завеждат с входящ номер.

Срок за подаване на документи и възможност за запознаване с утвърдената длъжностна характеристика за работното място: 30.11.2018 - 07.12.2018 г./вкл./

Лице за контакти:

В. Иванова-секретар, тел.:07135/2198  или ; e-mail: rakitin_tr@abv.bg

Списъкът с допуснатите до интервю кандидати ще бъде изнесен на 07 декември 2018  г на входа на читалището. Датата и часът на интервюто с кандидатите ще бъде обявен допълнително.

 
« Назад

Коментари (0)

Добави коментар