Добре дошли в сайта на Трудовец!

ДГ Здравец - Контакти

Екипът, който се грижи за децата, е в следния състав:

Директор - Донка Стаменова,
старши учители - 5 бр.,
Мариана Вутова - 088774 45 77
Маргарита Стаменова - 0889 41 81 84
Венета Тончева - 0888 37 73 85
Наталия Маркова - 0885749944
Красимира Георгиева - 0878 88 22 82

домакин, готвач, огняр,
помощник-възпитатели и мед. сестри

Контакти:
с. Трудовец, п.к.  2160, Общ. Ботевград, Ул. „Васил Левски“ № 13

Директор: 0884 847 508,  0882 6569 59

e-mail: cdgtrudovec@abv.bg