Добре дошли в сайта на Трудовец!

Отчетно-изборно събрание на Сдружение ФК "РАКИТИН-ТРУДОВЕЦ"
публикувана: 23.06.2020г. 7:27 | прочетена: 1175 | коментари: 0

Управителният съвет на Сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ „РАКИТИН-ТРУДОВЕЦ“ на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1, т. 2. от Устава на сдружението свиква Общо събрание на Сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ „РАКИТИН-ТРУДОВЕЦ“, което ще се проведе на 24.06.2020 година (сряда) от 19.00 часа в с. Трудовец, община Ботевград, област Софийска в заседателната зала на кметство с. Трудовец, ул. Черковна №1, при спазване на всички противоепидемични мерки, относими към датата при следния  ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на  управителния съвет на Сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ „РАКИТИН-ТРУДОВЕЦ“ за 2019 година;
2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ „РАКИТИН-ТРУДОВЕЦ“ за 2019 година;
3. Освобождаване на председателя и членовете на УС на Сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ „РАКИТИН-ТРУДОВЕЦ“ поради изтичане на мандата и освобождаването им от отговорност;
4. Избор на нов Управителен съвет на Сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ „РАКИТИН-ТРУДОВЕЦ“ - избор на членове и избор на председател на УС;
5. Приемане на годишния отчет за дейността на контролния съвет на Сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ „РАКИТИН-ТРУДОВЕЦ“ за 2019 година;
6. Освобождаване на членовете на контролния съвет поради изтичане на мандата и освобождаването им от отговорност, както и гласуване на нов контролен орган на Сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ „РАКИТИН-ТРУДОВЕЦ“;
7. Други въпроси.


С Уважение:
Еленко Иванов /председател УС/« Назад

Коментари (0)

Добави коментар