Добре дошли в сайта на Трудовец!

ТРУДОВЧАНИ, ЗАЕМАЛИ РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАУЧНИ И СТОПАНСКИ ИНСТИТУЦИИ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
публикувана: 09.06.2013г. 19:18 | прочетена: 3309 | коментари: 0

Инж. Дачо Тодоров Димитров – специалист по технолофията на нефта и газа. Директор на Централния химически институт – София
 
Проф. д-р Иван Василев Георгиев – офталмолог, преподавател, учен и общественик. Ръководител на Обединена катедра по очни болести при Медицинска академия, София
 
Проф. инж. Нако Иванов Наков – декан на Висше техническо училище „Ангел Кънчев“ – Русе
 
Проф. д-р Нако Цанков Цеков – завеждащ „Хирургическо отделение“ в Правителствена болница – София
 
Акад. Проф. д-р Петя Иванова Василева – завеждащ очна клиника в Университетска болница „Св. Ана“ – София
 
Ст. н.с. инж. Стоян Димитров Христов /Стояновски/ - Институт по електроенергийна техника – София – ръководител направление
 
Инж. Христо Василев Христов – директор на Държавно минно предприятие „Софбас“ – Габер
 
Проф. д-р Христо Илиев Драганов – Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов – зам. Ректор
 
Инж. Цветан Димитров Коцев – изпълнителен директор на „Микроелектроника“ АД – Ботевград
 
Проф. д.т.н. инж. Цветан Цанов Цеков – ректор на Минно-геоложки унуверситет – София, автор на учебници и ръководства. Самостоятелно и в колектив има над 110 научни труда

Из "Трудовец древен и млад"« Назад

Коментари (0)

Добави коментар