Добре дошли в сайта на Трудовец!

Запознаване с рецензиите на изпитните работи по БЕЛ и математика от НВО - 7 клас
публикувана: 04.06.2014г. 21:22 | прочетена: 2229 | коментари: 0

       Уважаеми родители,
       Драги седмокласници,                             
 
В изпълнение на разпореждането на  т. 11.3.2. от  Приложение 1 ,,Организиране на дейностите по  приемане на ученици в държавни и в общински  училища за учебната 2014-2015 г.“  съгласно  Наредба № 11от 28.03.2005 г. , учениците от VII клас могат да се запознаят с рецензиите на изпитните си работи по БЕЛ и по математика в присъствието на родител (настойник) в РИО–София регион в дните  05. юни (четвъртък), 06. юни (петък) и 09. юни (понеделник)  2014 г. от 9:30 до 16:30 часа.
Предоставяне на рецензията на изпитната работа на ученика става след представяне на следните документи съответно от ученика и от родителя/настойника:

От ученика:
      Служебна бележка с резултатите от изпитите
      Документ за самоличност
 
От родителя/настойника:
      Документ за самоличност
      Документ за родителство (акт за раждане)/настойничество
 
Запознаване с рецензиите на изпитните работи по Български език и литература в стая № 415 на РИО, Стоянка Тонгова, председател на КПО по БЕЛ.
Запознаване с рецензиите на изпитните работи по математика в стая № 412 на РИО, Елена Маринова, председател на КПО по математика.
 

Адрес на РИО-София регион:
гр. София
бул. ,,Цариградско шосе“ № 125, бл. № 5, ет. 4.
 


Източник: РИО - София регион
« Назад

Коментари (0)

Добави коментар