Добре дошли в сайта на Трудовец!

Инвестиционна програма за 2021г. на Кметство с. Трудовец
публикувана: 21.01.2021г. 7:15 | прочетена: 3356 | коментари: 41

Относно: Приоритетни и наложителни мероприятия за развитието на с. Трудовец, които да залегнат за изпълнение в бюджета за 2021 г. на община Ботевград

Уважаеми г-н Гавалюгов,

Първо Ви благодаря за това, че изпълнихме заложените мероприятия в бюджета на 2020г.


След задълбочен анализ и необходимостта от решаване на проблемите в селото, Ви предлагам на вниманието следните мероприятия, за които да се осигури финансиране за изпълнението им, като ги заложите в програмата на бюджет 2021г.

Инфраструктурни мероприятия:
1. Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Дунав” (от о.т. 26 до о.т. 27) - 177м. (1062 м2).
2. Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Любен Каравелов” (от о.т 156 до о.т 201) - 298 м. (1788 м2).
3. Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Хаджи Димитър” (от о.т 79 до о.т 223) - 592 м. (3552 м2).
4. Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Здравец” (от о.т 192 до о.т 187) - 210 м. (1260м2).
5. Подпорна стена на ул. Христо Ботев (10м.), река Касица е изяла брега и се прекъсва достъпа до имоти;
6. Канализация ул. Васил Левски – (от о.т. 126 до о.т. 132) - 65 м. подвързване на 1 абонат, има постъпило заявление;
7. Канализация ул. Бистрица – (от о.т 158 до о.т 163) - 188 м., образувани са нови имоти с постъпили заявления; Улицата няма положен асфалт.
8. Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Цар Иван Шишман” (от о.т 207 до о.т 48) - 296 м. (1776 м2).
9. Канализация в мах. Манастирица - о.т. 3 през о.т. 12 до о.т. 10;
10. Изкърпване на компроментирани участаци от пътната настилка - 2000 м2
11. Почистване на коритата на р. Касица и р. Бистрица - 30 000 лв.;
12. Почистване на нерегламентирани сметища на територията на с. Трудовец - 10 000 лв.

Сграден фонд
1. Ремонт ОУ „Любен Каравелов“ отоплителна инсталация;
2. „Дом на покойника“ в гробищен парк с. Трудовец - ремонт на покрива, външно саниране на сградата, 200м ограда;
3. Ремонт и оборудване на помещение в НЧ „Никола Ракитин“, което да се ползва за младежки клуб - до 15 000 лв.;
4. Довършителен ремонт на детските помещения в сградата на поликлиниката (ремонт на санитарен възел, полагане на плочки).

Обществен ред и сигурност:
1. Монтиране на 5 камери на вход/изход на с. Трудовец;
2. Изграждане на уличното осветление във в.з Лозята.

Спорт, отдих и културни мероприятия:
1. Изграждане на детска площадка срещу магазина на „Чинков“ (ул. Републиканса и ул. Славянска). Изграждане на ограда, нови детски съоръжения, ударопоглъщаща настилка, тротоарни алеи – до 17 000 лв.
2. Изграждане на мини кът за отдих – ул. Никола Иванов (беседка, плочник, катерушки) – до 10 000 лв.
3. Ремонт на изворна чешма „Недковец“ – подмяна на облицовка, тротоар и отводняване.
4. Изработване на проект за цялостен ремонт на площадното пространство пред НЧ „Никола Ракитин“;
5. Изработка на проект за подобряване на дворното пространство в ДГ „Здравец“;
6. Традиционен фолклорен фестивал „Златни нишки“ – 8850 лв (по приложена докладна от НЧ „Никола Ракитин“);
7. Традиционен футболен турнир „Стамен Николов“  - 500 лв.;

Господин Гавалюгов, настоящата докладна е отклик на нуждите и желанието на жителите селото ни да се развива като привлекателно място за живеене.

Докладната записка е внесена в общинска администрация Ботевград на 1.12.2020г.

С уважение:
Кмет на  с. Трудовец    
Еленко Николов Иванов« Назад

Коментари (41)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Добави коментар