Добре дошли в сайта на Трудовец!

Иван Стоянов Стаменов
публикувана: 13.09.2013г. 22:24 | прочетена: 4822 | коментари: 0

     Иван Стоянов Стаменов е роден през 1933 г. в с. Трудовец, общ. Ботевград. Началното и прогимназиалното си образование получава в родното си село, а средното – в гимназията на Ботевград.
     След завършване на средно образование и отбиване на военната служба през 1956 г. е приет за редовен студент във ВССИ (Висш Селско Стопански Институт) „Георги Димитров”, гр. София.
     Още като студент той се изявява като добър организатор със силно развито чувство за отговорност и дисциплина. Поради тези качества, по предложение на катедрата по „Икономика и организация на селското стопанство”, след завършване на висшето си образование през 1961 г. той е изпратен като специалист-агроном в ТКЗС с. Лехчево, обл. Монтана. Това е стопанство национален първенец с много добре развито полевъдство, зеленчукопроизводство и овощарство. Най-важна за това стопанство е много добре изградената модерна за времето си напоителна система, състояща се от няколко напоителни станции и напоителни съоръжения. Там той остава до края на 1962 г., след което  се връща в родното си село като агроном на освободеното място в ТКЗС Трудовец. Стопанство на Трудовец също е национален първенец по хигиенизиране и благоустрояване на стопанските дворове и с много добро изпълнение на икономическите показатели. Отначало работи като специалист-агроном в растениевъдството, а по-късно става председател на ТКЗС с. Трудовец. През това време стопанството продължава традициите да бъде първенец, да се въвеждат нови технологии в растениевъдството и животновъдството. Построява се оранжерия на площ 60 дка в близост до стопанския двор. Започва  засаждането на масиви с вишни и ягоди. Това е период, през който се води голяма борба за утвърждаване на филиал с. Трудовец като първенец в системата на обединено ТКЗС „Ботевградска комуна” – Ботевград.
     Поради промяна в организацията и структурата в селското стопанство през 1972г. се изгражда АПК (Аграрно-промишлвн комплекс) гр. Ботевград, състоящ се от 3 обединени стопанства: Ботевград, Правец и Етрополе. Това е най-уедрената селскостопанска структура, на която главен агроном е Иван Стаменов. Като такъв негова основна задача е да въведе култура в земеделието и да повиши добивите от основните селскостопански култури. Започва борба за усвояване на изоставени площи, уедряване на блокове и изграждане на масиви. Създават се нови пътища и напоителни съоръжения. Тогава в Трудовец са създадени масиви в местностите „Поповец”, „Дълга лака”, „Башовица”, „Горна горка” и др.
     Иван Стаменов продължава да строи и въвежда нови технологии в селското стопанство. През 1985г. е изпратен да създаде МТС (Машинно-тракторна станция), оборудвана с техника, подходяща за планински или полупланински стопанства като Липница, Боженица, Радотина и Рашково. Започва усилена работа по изграждане на материално-техническа база. Строят се административна сграда, навеси за техниката, помещения за ремонт на машините. Успоредно с това се закупуват: трактори, комбайни, плодоберачни машини и друга селскостопанска техника. Това продължава до 1992г., когато на основание чл.1, ал. 1 от Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество се образува еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Агромеханизация – Балкан” ООД и с предмет на дейност: комплексни сервизни ремонтно-технически и механизирани селско стопански, животновъдни, мелиоративни, проектантски, инженерно-внедрителски, конструктурски, транспортни и строително-монтажни услуги, производство на резервни части, уреди и агрегати, търговска дейност в страната и чужбина. Дружеството е със седалище Ботевград. Капиталът му е 910 000 лв, разпределени в 910 дяла по 1000 лв. Назначен за управител на дружеството е Иван Стоянов Стаменов. Като такъв той представлява дружеството, организира и ръководи неговата дейност съобразно изискванията на Тъговския закон и Министерския съвет.
     На този пост остава до месец май 2003 г., когато излиза в пенсия и веднага започва да работи като Председател на ЗК „Трудовец”.    
     Завръща се там, откъдето е започнал, но при съвсем  нови условия и изисквания, при разрушена материално-техническа база.
     По здравословни причини работи само 1 година и половина и в началото на 2005 г. завършва своя жизнен път.
    
     В продължение на 43 години той отдава своя труд на любимата професия – агроном. Неговият девиз бе: „Гради, получавай блага и обичай хората, с които работиш”.« Назад

Коментари (0)

Добави коментар