Добре дошли в сайта на Трудовец!

Кметство - Проверка кладенци

В тази секция имате възможност да проверите дали вашият кладенец/сонда е регистрирана в предходна кампания през 2006г. Моля въведете коректно вашите ТРИ ИМЕНА!

Заявка от:
Код за сигурност *:

Провери


ВАЖНО!!!

Всички собственици на кладенци за задоволяване на собствени потребности, разположени в границите на населените места и селищните образувания, които не са регистрирани, трябва да подадат в Басейнова дирекция-Плевен заявление за вписване в Регистър на водовземните съоръжения - кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите.

Регистрацията става чрез попълване на Заявление за регистрация - ОБРАЗЕЦ РГ2 за физически лица. Заявлението може да се изпрати чрез лицензиран куриер или пощенски оператор, чрез Система за сигурно електронно връчване или лично на гише в дирекцията.

Цялата информацията за регистрация, Заявление за регистрация - ОБРАЗЕЦ РГ2 и начина на подаване можете да го изтеглите от тук: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia

Ако са спазени всички условия, водовземното съоръжение се вписва в Регистъра на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите и се издава удостоверение за регистрирането му.

Крайният срок е 27.11.2020 г., като при неспазване собственикът носи наказателна отговорност и поема за лична сметка разходите по премахване на съоръжението.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.