Добре дошли в сайта на Трудовец!

Кметство - Заяви скица

В тази секция имате възможност да изпратите вашата заявка за изработка на скица от кметство с. Трудовец. Моля попълнете коректно полетата!

Заявка от:
Живущ в Заявка от (второ лице):
Живущ в (второ лице) По силата на приложения документ съм/сме/ собственик/ци/, (имам/ме/ право на строеж) в имот По плана на с. Трудовец, (вилна зона "Лозята"), Община Ботевград, намиращ се на адрес Моля /молим/, да ми /ни/ се издаде скица от регулационния /кадастралния/ план за парцела /имота/ ми /ни/, която ми /ни/ е необходима за (За строеж, За Нотариус, За продажба и др.) Приложение (документ за собственост) *: Прикачи сканиран документ за собственост * (размер на файла до 2MB):
Тип на поръчка *:
Код за сигурност *:

Изпрати


1. Заявлението се подава от името на собствениците. Може да се подаде и от упълномощено лице като се прикачи копие на пълномощното.

2. Към заявлението ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се прикачва копие на документ за собственост (нотариален акт, други)

3. Скицата се изработва за срок от 14 работни дни (Нормална услуга). Такса - 15.00лв за физически лица и 30.00лв. за юридически лица.

3.1 Скицата се изработва за срок от 7 работни дни (Бърза услуга). Такса - 30.00лв за физически лица и 60.00лв. за юридически лица.

4.Скицата се получава ЛИЧНО от заявителя от Кметство с. Трудовец

- Телефон за контакти 0896 48 68 59, 07135 20 03 - Любомир Инчев Ст. Спец. ТСУ