Добре дошли в сайта на Трудовец!

Отчет на Кмета на с. Трудовец за 2016 г.
публикувана: 18.11.2016г. 19:39 | прочетена: 3165 | коментари: 21

Уважаеми Трудовчани,

Мандат 2015 г. – 2019 г. започнахме с ново Общинско ръководство, в лицето на кмета на общината г-н Иван Гавалюгов и нов общински съвет. Както всеки мандат досега, в началото сформирахме в селото нов обществен съвет, с който да правим анализи и да определяме приоритетните мероприятия за изпълнение в Трудовец. Съставът на обществения съвет бе публикуван в сайтовете на trudovec.com и balkanec.bg.

Веднага след сформирането на обществения съвет, още на 07.12.2015 г. изпратихме нашето решение за мероприятията, които да залегнат в инвестиционната програма на общината за бюджет 2016 г.

Докладната записка под изх. №188/07.12.2015 г. до кмета на общината и общинския съвет, също бе публикувана в двата сайта. 

От предложените мероприятия за инвестиционната програма ни бяха одобрени за решение само 4 броя.

1. От предложените улици за подмяна водопровод и преасфалтиране: ул. „Спортна среща”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Сан Стефано”, ул. „Георги Поп Иванов” бе одобрена само ул. „Георги Поп Иванов” за подмяна на водопровода с отклонения и преасфалтиране, тъй като бяха отклонени средства  за пътя до манастира във Врачеш.

В момента по улицата завършват СМР и до 20.11.2016 г. ще бъде преасфалтирана. Стойността възлиза на 82 767,00 лв.

2. Осъществено е преасфалтирането частично и последващо изкърпване на ул. „Стефан Караджа” – 8610,00 лв.
3. До момента не успяхме да реализираме възстановяването на мръсния канал в участъка - ул. „Беласица” и ул. „Никола Иванов” – беше заложено в бюджета.
4. Изградихме навес и остров за пътниците на автобусна спирка „Габър” посока Правец – Ботевград.
5. В момента се изгражда мост, осигуряващ достъпа на ползватели на имоти по поречието на р. Бистрица – около 3500лв.
6. Единствено Трудовец спечели проект за изграждане на детска площадка в центъра на селото по ПУДООС – обекта е факт, завършен е изцяло и се използва най-рационално от децата на с. Трудовец. Изградено е и видео наблюдение.

Стойността на площадката е 9215.30 лв., осигурени на 100% по проект ПУДООС.

7. Съвместно със сдружение „Трудолюбци”осъществихме почистване на парк „Ракитин” и изграждане на още един кът за отдих с детски занимания и открит фитнес. Стойността на проекта е 5000 лв. по проект на „VIVACOM”.
8. По друг проект на „Cif & Domestos” спечелихме почистване на двора на Детската ясла и стария Пенсионерски клуб.
9. Не успяхме да осъществим ремонта на ДГ „Здравец”, но е залегнал по проект на общината и вероятно през 2017 г. ще се започне СМР.
10. Разработихме съвместно с НЧ „Никола Ракитин” и проектанти проект на стойност 300 000 по програма на фонд „Земеделие”. Проекта ни беше приет, надяваме се да бъде финансиран и да се започне генерален ремонт на сградата на читалището.
11. Извършен бе монтаж на пътни знаци и регулиране движението по ул. „Панчовска”.

Не успяхме да реализираме светофарната уредба на ул. „Цар Освободител”, поради това, че не бе включена в бюджета за 2016 г. Крайно наложително.

12. Поради невъзможност тази година да асфалтираме пътя в м-ла Манастирица, започнахме насипването му с фрезован асфалт и до края на м. ноември ще бъде завършено.
13. С цел безопасност на движението, ежегодно се опресняват пешеходните пътеки. 

Във връзка с настъпилата водна криза, след анализи, се отпочна изграждането на нови водохващания и нов довеждащ водопровод ф200 в местността „Бистрица”. 

На живущите във в. з. „Лозята” се предоставя вода от В и К „Бебреш” с водоноска до нормализиране състоянието на яз. Бебреш. 

Работи се по проектиране и изграждане на алтернативно захранване с вода на в. з. „Лозята”, както и проект за подмяна на водопроводната мрежа в селото. Все още има райони в селото, в които няма необходимото налягане на водата. 

14. Отстранени са течовете в ДГ „Здравец” и се извършва проверка и анализ по ремонта на кухненския блок. 

По линия на съвместната дейност с читалище „Никола Ракитин” и ОУ „Любен Каравелов”:

 1. Организиран и проведен бе коледен концерт с много награди за 2015г. 
 2. Тържествено бе честван традиционния празник „Трифон Зарезан” на 14.02.2016 г.
 3. Тържествено бе отпразнуван Националния празник на България – 3-ти Март.
 4. По случай Великденските празници бе организиран и проведен концерт.
 5. Проведен бе и традиционния празник на „Успение на Пресвета Богородица” на 15.08.2016 г. в местността „Оброка”
 6. Тържествено бе открита и новата учебна година 2016г./2017г.

Тук е мястото да благодаря на Виктория Цанова и Преслава Петкова за активното участие в работата им по подготвянето на проектите за детската площадка и почистването на двора на ДЯ, както и на всички участници в почистването на парк „Ракитин”, пролетното почистване на селото по квартали и най-вече  ул. „Цар Освободител”.

На ръководството на фирма „ГРАММЕР” АД  и БК „Горна Баня” за проявеното разбиране и взаимопомощ в решаване на проблемите на селото

По линия на физическото възпитание и спорта:

 1. ОбС гласува сумата от 60 000 лв. за закупуване на терена на старото игрище на „Пиляк” с цел изграждане на спортен комплекс. 
 2. Не можахме да реализираме предвидения ремонт на спортната площадка, но ще я предложим за бюджет 2017 г. 
 3. Много са проблемите на селото след обсъждане с обществения съвет ще набележим приоритетите и ще ги внеса с докладна записка в ОбС за вземане на решения и гласуване. Приканвам всички, интересуващи се от живота и развитието на с. Трудовец, при обсъждане на бюджета за 2017 г. да вземат активно участие и присъствие в залата. 

БЛАГОДАРЯ  ВИ!!!

Кмет на кметство с. Трудовец: Веселин Драганов



« Назад

Коментари (21)

 • 1
 • 2
 • 3

Добави коментар